FLISMASKINER - NYHET!

Flismaskiner - Nyhet!

Vi introducerar flismaskiner från Japan

Ohashi flismaskiner har följande unika egenskaper och fördelar:

  • Kapar upp kvistar med väldigt stor omkrets i förhållande till sin egen maskinstorlek.
  • Har en smal design som gör framkomligheten god.
  • Tack vare den låga egenvikten, samt larverna, efterlämnar de ingen skada på markytan.
  • Automatisk inmatning. Mindre belastningsskador.
  • Skapar flis med en jämn storlek, för ett jämnt och fint resultat.
  • Flisspånet kan läggas direkt i rabatter eller runt prydnadsbuskar. Man slipper transportkostnader på kvistar och mindre trädstammar genom att återvinna det som flisavfall på platsen.