Underhåll av larver

För att larverna ska hålla så länge som möjligt är det viktigt att de används och sköts på rätt sätt.

  • Kontrollera att larverna har justerats korrekt. Det ska vara ett slack på ca 1,5 cm när maskinen är upplyft. För lös eller stram larv minskar livslängden.
  • Kör inte på vassa föremål som t.ex. sprängsten (plana ut innan körning), vass betong, kantsten, armeringsjärn mm. Det kan orsaka skärskador på larverna.
  • Ta bort sten och annat som fastnat mellan larverna och underredet.
  • Spill inte olja och andra kemikalier på larverna. Det kan erodera larverna och minska livslängden.