Reklamation

För oss är det viktigt att du är nöjd med oss som samarbetspartner och som leverantör.

Alla våra produkter följer tillverkarens villkor om garanti.
Garanti gäller normalt 12 månader från leveransdatum. (Kobelco har 3 år eller 3000 timmar, det som inträffar först och Airman har 3 år eller 2000 timmar, det som inträffar först).

Villkor för reklamation av maskiner importerade av Beck Maskin Sverige AB

Underhållsregler: Alla nya maskiner levererade av Beck Maskin Sverige AB följer gällande CE regler. Tillbehör utöver detta är kundens ansvar om ej annat är skriftligt avtalat på förhand. Beck Maskin Sverige AB är ej under några omständigheter ansvarig för att uppfylla särskilda pålägg som ej framgår av de generella underhållsreglerna.Garantin gäller under förutsättning att underhållsservice har utförts av Beck Maskin Sverige AB eller auktoriserad verkstad samt att delar och komponenter är Kobelco original. För att garantin skall omfatta komponenter vars livslängd är beroende av underhåll, måste regelbunden service under garantitiden utföras av Beck Maskin Sverige AB, våra återförsäljare eller en av oss godkänd serviceverkstad.

Reklamation och underhållsplikt: Reklamation som följs av brister på säljsobjektet skall ske omedelbart till Beck Sverige Maskin AB, senast 14 dagar efter leveransdatum. Köparen är förpliktigad att undersöka säljsobjektet genast efter mottagandet. Reklamation som följs av brister som först kan upptäckas när det sålda objektet är färdig monterat och provkört, anses vara gjort i rätt tid när det sker innanför reklamationstiden som nämns under ”Reklamationstid och rätt till avhjälp av maskiner”. Reklamationstiden kan ej under några omständigheter gå utöver det som är angett nedanför. Köparen kan ej heller efter reklamationstidens slut göra anspråk på brister utan att Beck Maskin Sverige AB kan bevisas ha handlat fel. Varje reklamationsanspråk skall vara skriftligt, och skall innehålla nödvändig information om felet och meddelande om att det gäller reklamationsanspråk.

Reklamationstid och rätt till avhjälp av brister: Reklamation kan hävdas om köparen kan peka på brister som bevisligen uppstått på grund av materiel och/eller fabrikationsfel på säljsobjektet inom 12 månader eller 1200 arbetstimmar. Kobelco har dock 3 år eller 3000 timmar, det som inträffar först och Airman har 3 år eller 2000 timmar, det som inträffar först räknat från leveransdatumet. Denna tidsgräns förlängs ej oavsett om köparen ej omedelbart tar säljsobjektet i bruk. Reklamationstiden gäller endast de fel som uppstår under normala arbetsförhållanden och vid korrekt användning med hänvisning till det medlevererade instruktions och smörj/underhållsmateriel. Den omfattar ej brister som beror på tillfälliga händelser, ovanligt slitage eller felaktigt bruk av säljsobjektet. I normala fall när det gäller reklamationer så täcks arbete och delar inom garantin så länge leverantörerna godkänner reklamationen. Ifall reklamationen ej går igenom av någon anledning så debiteras kunden.

Arbetskostnad, transport etc: Vid godkänd reklamation täcker Beck Maskin Sverige AB delar och kostnader i förbindelse till reparation hos Beck Maskin Sverige AB i sin verkstad. Restid, resa, transport och fraktomkostnader täcks av köpare. I fall där andra verkstäder blir engagerade för reparation, täcks detta av Beck Maskin Sverige AB förutsatt att godkänd rekvisition utfärdats och godkänts av Beck Maskin Sverige AB innan arbetet påbörjats.

Utbytta delar skall returneras till Beck Maskin Sverige AB senast en månad efter utbytestillfället övriga fraktkostnader täcks av köparen. Om delarna ej returneras som nämnt ovan, bortfaller allt ansvar för Beck Maskin Sverige AB och köparen belastas alla utgifter i förbindelse med reparationen. För ersättningsdelar som levereras av Beck Maskin Sverige AB gäller tre månaders reklamationstid. Här under gäller ej förbrukningsdelar och diverse tillbehör som nämns nedan.

Begränsning av ersättningsansvaret: Beck Maskin Sverige AB är ej vid något tillfälle förpliktigad att ersätta direkta och/eller indirekta förluster, eller skador som säljsobjektet eller användning av denna kan vålla. Beck Maskin Sverige AB påtar sig ej något ansvar för underleverantörers leveranser.

Diverse och främmande tillbehör: Garantin omfattar ej glas, lack, slangar, gummilarver och elektriska komponenter. Tillbehör som skopor, snabbfästen, radio, däck mm. (föremål från andra leverantörer än Beck Maskin Sverige AB) garanteras av de respektive leverantörerna för dessa tillbehör. Reklamationsanspråk avseende sådana komponenter hänvisas därför till respektive leverantör.

 

 

 

 

 
 

Beck Maskin SVERIGE AB

Avdelning Stockholm Syd
Rudanvägen 2, 136 50 Jordbro
Tel: 08 500 741 74

Avdelning Stockholm Norr
Solbackav. 2, 177 71 Järfälla
Tel: 08 500 741 71

Avdelning Göteborg
Växelgatan 4, 442 40 Kungälv
Tel: 031 383 03 00

Fakturafrågor? Vänligen maila oss på fakturor@beckmaskin.se eller ring
08 500 741 74 
 

info@beckmaskin.se

öppettider:

Måndag-Fredag 07:00-16:00

Kontakta Oss

Nyheter och erbjudanden